Αστρονομία

Η Αστρονομία είναι η φυσική επιστήμη που ερευνά όλα τα ουράνια σώματα, όπως άστρα, γαλαξίες, νεφελώματα, πλανήτες, φυσικούς δορυφόρους, αστεροειδείς, κομήτες και άλλα, τη φυσική, τη χημεία, την προέλευση και την εξέλιξη τέτοιων αντικειμένων, τα φαινόμενα που συμβαίνουν στον χώρο έξω από την ατμόσφαιρα της Γης, τα οποία συμπεριλαμβάνουν εκρήξεις υπερκαινοφανών αστέρων,εκλάμψεις ακτίνων Χ, εκλάμψεις ακτίνων γ και κοσμική ακτινοβολία μικροκυμάτων υποβάθρου. Ένα σχετικό αλλά διακριτό θέμα αποτελεί η Κοσμολογία, που ασχολείται με τη μελέτη του σύμπαντος ως ολότητα.
Πρισματικός αστρολάβος
Ο πρισματικός αστρολάβος είναι ένα αστρονομικό όργανο αλλά και ναυτιλιακό καθώς επίσης και τοπογραφικό. Ως ναυτιλιακό ή τοπογραφικό όργανο
Σεπτέμβριος
Ο Σεπτέμβριος, ή Σεπτέμβρης είναι ο ένατος μήνας του έτους κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο και πρώτος μήνας του Φθινοπώρου. Περιλαμβάνει 30 ημέρες
Πλανήτης
Πλανήτης, σύμφωνα με τον σύγχρονο ορισμό της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης (IAU), ονομάζεται κάθε ουράνιο σώμα που περιφέρεται γύρω από έναν
Τροχιακή ταχύτητα
Τόσο στην Αστρονομία όσο και στην Αστροναυτική με τον όρο τροχιακή ταχύτητα χαρακτηρίζεται η ελάχιστη απαιτούμενη ταχύτητα με την οποία
Φουρανόζη
Με το όνομα φουρανόζες,, φέρονται στη Βιοχημεία γενική ομάδα σακχάρων (μονοσακχαρίτες) με κυκλική δομή με πέντε μέλη, η οποία και περιέχει
Χημική ουσία
Χημική ουσία ονομάζεται, στη χημεία, μια μορφή της ύλης που έχει σταθερή χημική σύνθεση και χαρακτηριστικές ιδιότητες, δηλαδή μια χημική ουσία
Αντίχθονας
Ο Αντίχθων είναι υποθετικό σώμα του ηλιακού συστήματος με μάζα ίση με αυτή της Γης, την ύπαρξη του οποίου υπέθεσε ο Έλληνας πυθαγόρειος
Αστέρας
Στην Αστρονομία γενικά αστέρας ή απλανής, ονομάζεται κάθε ουράνιο σώμα που διατηρεί όλες εκείνες τις ιδιότητες του δικού μας Ηλίου πέριξ
Αερόστατο
Το αερόστατο είναι ένα αεροσκάφος, δηλαδή πτητικό μέσο, που παραμένει αιωρούμενο επειδή η «αεροστατική σφαίρα» του γεμίζεται με θερμό ατμοσφαιρικό
NGC 1741
Με την ονομασία NGC 1741 καταγράφεται στον Νέο Γενικό Κατάλογο το ζεύγος αλληλεπιδρώντων γαλαξιών NGC 1741A και NGC 1741B που βρίσκεται στον αστερισμό