Μάιος

Ο Μάιος ή Μάης είναι ο πέμπτος μήνας του έτους, ανήκει στην εποχή της Άνοιξης του βορείου ημισφαιρίου, και του φθινοπώρου στο νότιο ημισφαίριο, κατά το Ιουλιανό και Γρηγοριανό ημερολόγιο και έχει 31 ημέρες. Στο αττικό ημερολόγιο ήταν ο ενδέκατος μήνας Θαργηλιών που αντιστοιχεί με το χρονικό διάστημα 23 Απριλίου-23 Μαΐου. Οι Λατίνοι συγγραφείς τον εκφέρουν πάντα με τη λέξη «mensis» (μήνας) ή Kalendae (καλένδες).
Απρίλιος
Ο Απρίλιος ή Απρίλης είναι ο τέταρτος μήνας του έτους. Ανήκει στην εποχή άνοιξη στο βόρειο ημισφαίριο και στο φθινόπωρο στο νότιο ημισφαίριο
Σεπτέμβριος
Ο Σεπτέμβριος, ή Σεπτέμβρης είναι ο ένατος μήνας του έτους κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο και πρώτος μήνας του Φθινοπώρου. Περιλαμβάνει 30 ημέρες
Ιανουάριος
Ο Ιανουάριος, είναι ο πρώτος μήνας του πολιτικού έτους ανήκει στην εποχή του Χειμώνα κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο
Εγγυητική επιστολή
Μία εγγυητική επιστολή είναι ένα έγγραφο που εκδίδεται από ένα χρηματοοικονομικό οργανισμό και ενεργεί ως εγγύηση τήρησης, από τον
Μάλτεπε
Ο Βρύας (Βιθυνίας) ήταν μία ιστορική παράλια πόλη της Βιθυνίας στη ΝΑ. θάλασσα του Μαρμαρά ακριβώς απέναντι από τη νήσο Πρώτη της
Εκλογική περιφέρεια
Εκλογική περιφέρεια ονομάζεται μία γεωγραφική περιοχή της χώρας που ταυτίζεται με τη διοικητική διαίρεση και που ορίζεται για την εκλογή
Μητροπολίτης Κοζάνης Ιωακείμ
Ο Μητροπολίτης Κοζάνης Ιωακείμ ήταν Έλληνας Μικρασιάτης επίσκοπος και θεολόγος, μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης τις περιόδους 1923 - 1926 και
Αρέθουσα (η Μυγδονική)
Η Αρέθουσα η Μυγδονική ήταν αρχαιότατη πόλη στη Μυγδονία της Μακεδονίας επί της δυτικής όχθης του Ρηχίου ποταμού που φέρνει τα νερά της λίμνης
Αθανάσιος Νικομηδείας
Ο Αθανάσιος Νικομηδείας, ή Αθανάσιος ο του Καρύδη, ήταν Κύπριος επίσκοπος αρχικά Λιβύης, αργότερα μητροπολίτης Νικομηδείας και
Αλέξης Βαφεάδης
Ο Αλέξης Βαφεάδης είναι Κύπριος πολιτικός, ο οποίος διατελεί Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων