Ρω

Το γράμμα ρω είναι το δέκατο έβδομο γράμμα του Ελληνικού αλφαβήτου. Στη νέα ελληνική αντιστοιχεί με το παλλόμενο φατνιακό /r/ που παγματώνεται κατά πλειοψηφία ως μονοπαλλόμενο [ɾ] και ως προσεγγιστικό [ɹ], εμφανίζοντας επίσης τριβόμενες και πολυπαλλόμενες [r] πραγματώσεις.
Κόππα
Το κόππα ή ϙόππα είναι γράμμα των προγενέστερων ελληνικών αλφαβήτων μετά το π και πριν το ρ, που προφερόταν όπως το κ. Ενώ το γράμμα κάππα (κ
Κυψελωτό δίκτυο
Κυψελωτό δίκτυο είναι δίκτυο κινητής τηλεφωνίας με κυψελοειδή μορφή, που χάρις στην οργανωμένη δομή του και τα εύχρηστα τεχνικά
Ήτα
Το γράμμα ήτα είναι το έβδομο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Στο ευκλείδειο αλφάβητο κατείχε την όγδοη θέση
Αέρα Πατέρα
Οι Αέρα Πατέρα είναι ελληνικό μουσικό συγκρότημα ροκ και πειραματικής μουσικής, που σχηματίστηκε στις 21 Ιουλίου του 1989
Ιωτακισμός
Ιωτακισμός ονομάζεται το φωνητικό φαινόμενο κατά το οποίο η προφορά μιας σειράς φωνηέντων και διφθόγγων της ελληνικής γλώσσας
Πι
Το γράμμα πι είναι το δέκατο έκτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Τόσο στα νέα όσο και στα αρχαία ελληνικά συμβολίζει το άηχο διχειλικό
Μι
Το γράμμα μι είναι το δωδέκατο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Στην νέα και αρχαία ελληνική γλώσσα αντιστοιχεί με το έρρινο διχειλικό
Αττικό σύστημα αρίθμησης
Αρχαίο ελληνικό σύστημα αρίθμησης. Ο όρος ακροφωνικό σημαίνει ότι τα σύμβολα των αριθμών, εκτός από αυτό του αριθμού ένα, προέρχονται από
Σαν
Το σαν ήταν γράμμα σε πρώιμες μορφές του ελληνικού αλφάβητου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ιδιαίτερα στη γραφή συγκεκριμένων Δωρικών διαλέκτων
Χότσεμπορζ
Το Χότσεμπορζ είναι μια κωμόπολη στην περιφέρεια Χαβλίτσκουβ Μπροντ στην περιοχή Βισότσινα της Τσεχίας. Έχει περίπου 9.100 κατοίκους. Το