Τοπολογικός χώρος

Στην τοπολογία και σε συναφείς κλάδους των μαθηματικών, ένας τοπολογικός χώρος είναι ένα σύνολο από σημεία, μαζί με ένα σύνολο από γειτονιές για κάθε σημείο, που ικανοποιεί ένα σύνολο από αξιώματα που αφορούν τα σημεία και τις γειτονιές. Ο ορισμός ενός τοπολογικού χώρου στηρίζεται στην Θεωρία συνόλων και είναι η πιο γενική έννοια του μαθηματικού χώρου που επιτρέπει τον ορισμό εννοιών όπως η συνέχεια, η συνεκτικότητα, και η σύγκλιση. Άλλοι χώροι, όπως οι πολλαπλότητες και οι μετρικοί χώροι, είναι ειδικές περιπτώσεις τοπολογικών χώρων με επιπλέον δομές και περιορισμούς. Όντας τόσο γενικοί, οι τοπολογικοί χώροι είναι μία κεντρική ενοποιητική έννοια και εμφανίζονται σχεδόν σε όλους τους κλάδους των σύγχρονων μαθηματικών. Ο κλάδος των μαθηματικών που μελετά τους τοπολογικούς χώρους ονομάζεται τοπολογία σημείων ή γενική τοπολογία.
PubMed Identifier
Ο αριθμός PMID είναι ένας μοναδικός αριθμός που αποδίδεται σε κάθε παράθεμα άρθρου επιστημονικού περιοδικού βιοιατρικής ή επιστημών ζωής της
Βραδύποδες λεμούριοι
Οι Παλαιοπροπιθηκίδες (Palaeopropithecidae) ή βραδύποδες λεμούριοι είναι εξαφανισμένη οικογένεια λεμούριων που περιέχει τέσσερα γένη. Παρά το
Άρθουρ Ράικς
Ο Άρθουρ Ράικς ήταν Βρετανός αξιωματικός του στρατού
Ανεπαρκώς γνωστά είδη
Ανεπαρκώς Γνωστά είναι κατηγορία που αποδίδεται από την Διεθνή Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN) σε ένα είδος όταν οι διαθέσιμες πληροφορίες
Επιχείρηση Παρθενών
Η Επιχείρηση Παρθενών ήταν βρετανικό σχέδιο για την ανάληψη στρατιωτικής δράσης στη Ζανζιβάρη μετά την επανάσταση του 1964. Η επιχείρηση είχε
HMS Thrush (1889)
Το HMS Thrush ήταν σύνθετη κανονιοφόρος κλάσης Redbreast και το τρίτο πλοίο με αυτό το όνομα που υπηρέτησε στο Βασιλικό Ναυτικό. Τα πλοία της κλάσης
Petroperu
Η Petróleos del Perú, S.A. (PETROPERU) είναι μια Περουβιανή κρατική πετρελαϊκή εταιρεία. Η δραστηριότητές της περιλαμβάνουν μεταφορά, διύλιση, και
Μέτωπο Καλίνιν
Το Μέτωπο Καλίνιν ήταν μέτωπο του Σοβιετικού Στρατού κατά την διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου
Αγγλο-Ζανζιβαρινός Πόλεμος
Ο Αγγλο-Ζανζιβαρινός Πόλεμος ήταν πόλεμος μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ζανζιβάρης στις 27 Αυγούστου 1896. Η σύρραξη κράτησε περίπου
Περιγεγραμμένος κύκλος
Στην γεωμετρία, ο περιγεγραμμένος κύκλος ενός τριγώνου είναι ο κύκλος που διέρχεται και από τις τρεις κορυφές και . Το κέντρο του