Φερμιόνιο

Τα Φερμιόνια είναι στοιχειώδη σωματίδια, με την χαρακτηριστική ιδιότητα να σχηματίζουν πλήρως αντισυμμετρικές σύνθετες κβαντικές καταστάσεις. Άλλο κοινό χαρακτηριστικό τους είναι το ημιακέραιο σπιν. Ως επακόλουθο υπόκεινται στην απαγορευτική αρχή του Πάουλι και στην στατιστική Φέρμι-Ντιράκ.
Βασιλιάς (σκάκι)
Ο Βασιλιάς είναι ένα από τα κομμάτια στο σκάκι. Η αιχμαλωσία του αντιπροσωπεύει τον σκοπό των παικτών. Αν ο βασιλιάς απειληθεί και δεν υπάρχει
Στίξη (σκάκι)
Όταν κάποιος σχολιάζει μία παρτίδα σκακιού συχνά χρησιμοποιεί θαυμαστικά και ερωτηματικά δείχνοντας ότι η κίνηση είναι καλή ή κακή. Τα σύμβολα
Αλγεβρική σκακιστική γραφή
Η αλγεβρική σκακιστική γραφή είναι το σύστημα που χρησιμοποιείται γενικά για την καταγραφή και περιγραφή των σκακιστικών παρτίδων
Παράδειγμα παρτίδας σκακιού
Αυτό είναι ένα παράδειγμα σκακιστικού παιχνιδιού. Καταγράφεται σε αλγεβρική σκακιστική γραφή και συνοδεύεται από σχόλια
Σειρά κομματιών Στώντον
Η Σειρά κομματιών Στώντον είναι ο καθιερωμένος τύπος κομματιών στο σκάκι, καθώς είναι και ο λειτουργικότερος, διότι αυτά τα σκακιστικά
Περιγραφική σκακιστική γραφή
Η περιγραφική σκακιστική γραφή είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν για την καταγραφή και περιγραφή των σκακιστικών
Πατ
Το πατ είναι σκακιστικός όρος που αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο είδος ισοπαλίας
Φορείς αλληλεπιδράσεων
Οι φορείς αλληλεπίδρασης είναι σωματίδια τα οποία μεταφέρουν τις τέσσερις θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις σύμφωνα με τη κβαντική θεωρια πεδίου
Όμικρον
Το γράμμα όμικρον είναι το δέκατο πέμπτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος
Ο Μητροπολίτης Άνθιμος, είναι Έλληνας επίσκοπος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διατελεί μητροπολίτης Θεσσαλονίκης από το 2004. Προηγουμένως, διετέλεσε