Ψι

Το γράμμα ψι είναι το εικοστό τρίτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Είναι διπλό σύμφωνο που προκύπτει από συνδυασμούς ενός χειλικού συμφώνου /p, v, f/ με τον φατνιακό τριβόμενο /s/. Στα ελληνικά, από την αρχαιότητα, αναπαριστά την ακολουθία /ps/ .
Σίγμα
Το γράμμα σίγμα είναι το δέκατο όγδοο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου
Χι
Το γράμμα χι είναι το εικοστό δεύτερο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Στα αρχαία ελληνικά συμβόλιζε το δασύ υπερωικό κλειστό φώνημα /kh/ ενώ
Ξι
Το γράμμα ξι είναι το δέκατο τέταρτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Αναπαριστά την ακολουθία άηχου υπερωικού κλειστού και φατνιακού
Βήτα
Το βήτα είναι το δεύτερο γράμμα του Ελληνικού αλφαβήτου.. Στη νέα ελληνική αναπαριστά το ηχηρό τριβόμενο διχειλικό σύμφωνο /v/ και το
Σύμπλεγμα (τυπογραφία)
Στην τυπογραφία, το σύμπλεγμα είναι τυπογραφικό στοιχείο που προέρχεται από την ένωση δύο ή περισσοτέρων γραμμάτων και χρησιμοποιείται είτε
Ωμέγα
Το γράμμα ωμέγα είναι το εικοστό τέταρτο και τελευταίο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Στα νέα ελληνικά αναπαριστά τον φθόγγο / ɔ] /, π.χ
Ταυ
Το γράμμα ταυ είναι το δέκατο ένατο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Στη μονόγραφη και δίγραφη μορφή του <ττ> συμβολίζει το άηχο οδοντικό κλειστό
Ξενοδοχείο Bauen
Το Ξενοδοχείο Bauen είναι μια ανακτημένη επιχείρηση, που βρίσκεται στη Λεωφόρο Καγιάο του Μπουένος Άιρες της Αργεντινής, η οποία διοικείται συλλογικά
Στίγμα
Το στίγμα είναι σύμπλεγμα των χαρακτήρων σ και τ, που χρησιμοποιείται στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης ως σύμβολο του αριθμού έξι (6) και, παλαιότερα
Κένεθ Άρμιτατζ
Ο Γουίλιαμ Κένεθ Άρμιτατζ ήταν Βρετανός γλύπτης, γνωστός για τα ημι-αφηρημένα μπρούντζινα έργα του