1996

Η παρούσα σελίδα αφορά το έτος 1996 κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο
1998
Η παρούσα σελίδα αφορά το έτος 1998 κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο
1995
Η παρούσα σελίδα αφορά το έτος 1995 κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο
1992
Η παρούσα σελίδα αφορά το έτος 1992 κατά το Γρηγοριανό
1994
Η παρούσα σελίδα αφορά το έτος 1994 κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο
1964
Η παρούσα σελίδα αφορά το έτος 1964 κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο
1993
Η παρούσα σελίδα αφορά το έτος 1993 κατά το Γρηγοριανό
2000
Η παρούσα σελίδα αφορά το έτος 2000 κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο
1999
Η παρούσα σελίδα αφορά το έτος 1999 κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο
1974
Η παρούσα σελίδα αφορά το έτος 1974 κατά το Γρηγοριανό Ημερολόγιο
Κένεθ Άρμιτατζ
Ο Γουίλιαμ Κένεθ Άρμιτατζ ήταν Βρετανός γλύπτης, γνωστός για τα ημι-αφηρημένα μπρούντζινα έργα του