25 Μαρτίου

Η 25η Μαρτίου είναι η 84η ημέρα του έτους κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Υπολείπονται 281 ημέρες.
5 Ιανουαρίου
Η 5η Ιανουαρίου είναι η 5η ημέρα του έτους κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Υπολείπονται 360 ημέρες
4 Ιανουαρίου
Η 4η Ιανουαρίου είναι η 4η ημέρα του έτους κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Υπολείπονται 361 ημέρες
27 Μαρτίου
Η 27η Μαρτίου είναι η 86η ημέρα του έτους κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Υπολείπονται 279 ημέρες
30 Ιανουαρίου
Η 30ή Ιανουαρίου είναι η 30ή ημέρα του έτους κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Υπολείπονται 335 ημέρες
29 Ιανουαρίου
Η 29η Ιανουαρίου είναι η 29η ημέρα του έτους κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Υπολείπονται 336 ημέρες
28 Ιανουαρίου
Η 28η Ιανουαρίου είναι η 28η ημέρα του έτους κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Υπολείπονται 337 ημέρες
1821
Η παρούσα σελίδα αφορά το έτος 1821 κατά το Γρηγοριανό
2 Ιανουαρίου
Η 2α Ιανουαρίου είναι η 2η ημέρα του έτους κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Υπολείπονται 363 ημέρες
1890
Η παρούσα σελίδα αφορά το έτος 1890 κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο
NGC 1741
Με την ονομασία NGC 1741 καταγράφεται στον Νέο Γενικό Κατάλογο το ζεύγος αλληλεπιδρώντων γαλαξιών NGC 1741A και NGC 1741B που βρίσκεται στον αστερισμό